Bestuur VEW

Hoofdbestuur

Voorzitter

Vice-voorzitter

Harry Wierda

Ronald Siezenga

voorzitter@vewheemstede.nl

Secretaris Wouter Hamann secretaris@vewheemstede.nl

Penningmeester Maarten Veenhof 06-12414041 penningmeester@vewheemstede.nl
Assistent penningmeester

Rob de Graaf

Mike Kemper


Ledenadministratie Wouter Hamann secretaris@vewheemstede.nl

Wedstrijdsecretaris Andrea van Houdt

06-40292844

023-5295757

wedstrijdsecretaris@vewheemstede.nl

Vrijwilligers coördinatie Marc Verbeek 06-39144731 nevenactiviteiten@vewheemstede.nl
 Jeroen Veltenaar

Sponsor coördinatie Onno Stoltenborg sponsoring@vewheemstede.nl
Niels Dekker

Kantine Commissie Dirk Nederveen kantinecommissie@vewheemstede.nl
Jaap Meijer
Rob Philippo
Marc Verbeek
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie Michiel van Rooijen
Bart Stoltenborg Gerben Siezenga Jasper van der VeldtMaurits van Rees Vellinga

Wieb Eenhuizen

jeugdcommissie@vewheemstede.nl

Mini’s Marijke van Rooijen nevenactiviteiten@vewheemstede.nl
 Jasper van der veldt