Archive for the ‘Geen categorie’ Category

VEW op eigen veld ruim langs Hoofddorp (10-2)

Afgelopen zaterdag kwam Hoofddorp op bezoek, een tegenstander die terug te vinden is in de onderste regionen van de 3de klasse B. Een wedstrijd die gewonnen diende te worden om de mooie middenmoot plek te handhaven.

Tijdens de warming up bleek dat Michiel Dekker teveel last had van zijn lies waardoor de eerste basisplek voor Darius van Haastrecht een feit was. Het was dan ook Darius die na 10 minuten de 1-0 aantekende op aangeven van Niels Dekker. Rond het half uur was het topscoorder Jeroen Veltenaar die na een knappe actie de 2-0 maakte.

In de rust werd er afgesproken volle bak door te gaan en daar was pupil van de week Koen Nederveen het volledig mee eens. Dit gelukte VEW want na 1 minuut in de tweede helft was het de strateeg Robin Peters die een mooie combinatie met Veltenaar afrondde 3-0. Toen was het verzet gebroken bij Hoofddorp. Vew combineerde er lustig op los en er zaten enkele zeer fraaie doelpunten bij met als hoogtepunt de steekbal met tegenspin van Peters op Niels Dekker die deze bekwaam afrondde.

Uiteindelijk bleef de teller steken op 10-2. Niels Dekker scoorde er 4, Jeroen Veltenaar 2 en Gerben Siezenga, Darius van Haastrecht, Robin Peters en Bo van Iperen alle 1x. Tevens dient het uitstekende spel van aanvoerder David Straetemans vermeld te worden. Een zeer goed resultaat dat hopelijk vertrouwen geeft voor de aankomende wedstrijden tegen toppers uit de derde klasse, respectievelijk Kagia, IJmuiden en VVC. Maar de 18 punten die VEW heeft verzameld mag uitstekend genoemd worden voor de promovendus. Hopelijk kunnen ze er aankomende zaterdag thuis tegen koploper Kagia om 14:30uur een echte wedstrijd van maken.

Daarnaast was het weer mooi om te zien dat er een Pupil van de week rondliep op het veld. Koen Nederveen was de eerste in jaren die als pupil meeging! Hij scoorde zelfs meteen zijn doelpunt wat het een extra mooie dag maakte!

Opstelling: Ruben Pleijster; Michiel Domingo(60. Bo van Iperen), Wout Moison, David Streatemans, Sven vd Weijden; Jeroen Filius, Robin Peters, Gerben Siezenga; Niles Dekker, Jeroen Veltenaar en Darius van Haastrecht(60.Kevn vd Weijden)

Wijnavond VEW

Beste leden en wijnliefhebbers,

Dit jaar staat voor de 15e keer de wijnproefavond voor VEW op het programma. Dit jaarlijks terugkerende evenement is een altijd gezellige avond die je niet mag missen.

Ook dit jaar zal de wijnavond weer onder leiding staan van Wieger Roelevink. Vooral door zijn fantastische uitleg zijn er vorig jaar 950 flessen verkocht. Per fles die verkocht wordt gaat er €1 naar de club. Het is ons doel om dit jaar 1000 flessen te verkopen en hiermee €1000 euro op te halen voor de club.

De wijnavond zal starten om 19:30 op 2 december in het clubhuis van VEW. Van tevoren wel graag aanmelden via de mail. Je kan jezelf aanmelden via: o.stoltenborg@hetnet.nl

Het is belangrijk om je aan te melden, in verband met de huur van de wijnglazen.

VEW weet weer wat winnen is

Na de eclatante nederlagen tegen Arsenal en Zandvoort stond afgelopen zaterdag de uitwedstrijd tegen UNO op het programma. Een tegenstander waar vorig jaar twee maal makkelijk van werd gewonnen.

Ook deze wedstrijd was VEW beduidend beter en was het aan de grensrechter van UNO te danken dat het uiteindelijk maar 2-3 werd.

Niels Dekker scoorde binnen 3 minuten al de 0-1 echter werd deze onterecht afgevlagd en gefloten. Kort hierop scoorde Niels wederom en deze keer telde de treffer: 0-1.

VEW combineerde er lustig op los en liet eindelijk weer zien dat het lekker kan voetballen. Het was dan ook uit het niets dat UNO op 1-1 kwam.

Nog voor rust kwam VEW op 1-2 door een fantastische kopbal van Kevin van der Weijden na een afgemeten voorzet van broer Sven.

De tweede helft was van beide kanten erg rommelig, mocht VEW gevaarlijk worden dan werden ze vakkundig afgevlagd.

Na een goede aanval kwam de bal bij de 17-jarige Darius van Haastrecht die geen seconde twijfelde en de bal in het hoekje schoof. 1-3

In de laatste minuten kreeg UNO een terechte pingel die feilloos werd ingeschoten.

Dit was tevens de eindstand, een zeer verdiende 2-3 overwinning en VEW behoud zijn mooie pek in de middenmoot. Aankomende zaterdag krijgt VEW Hoofddorp op bezoek.

Opstelling: Ruben Pleijster; Michiel Domingo, David Streatemans, Sven vd Weijden(80.Bo van Iperen); Jeroen Veltenaar, Wout Moison, Robin Peeters, Rick den Hollander, Michiel Dekker(65. Darius van Haastrecht); Niels Dekker, Kevin vd Weijden(75.Jeroen Filius)

Onbekend maar heel gezellig

Voet­bal­min­nend Heem­ste­de kijkt reik­hal­zend uit naar de dorps­kra­ker om de Haar­lems Dag­blad Cup van van­avond (20.30 uur). VEW-aan­val­ler Jeroen Vel­te­naar geeft zijn ploeg een goe­de kans te­gen RCH. ,,Er is geen spra­ke van haat en nijd. Zo erg is het niet. Maar wij wil­len wel even la­ten zien wie de baas is op de hon­derd me­ter.’’

De ver­de­di­gers van RCH zul­len hem van­avond on­ge­twij­feld ex­tra in de ga­ten hou­den. Jeroen Vel­te­naar (22) heeft be­we­zen mak­ke­lijk een doel­punt te kun­nen ma­ken. In vijf com­pe­ti­tie­wed­strij­den vond de spits al ne­gen keer het net. In het vo­ri­ge sei­zoen scoor­de hij acht­tien keer als rechts­bui­ten.

Dat zijn cij­fers die op­val­len. Toch lie­pen scouts van ho­ger spe­len­de ver­e­ni­gin­gen de deur in hui­ze Vel­te­naar niet plat. ,,Mijn oude trai­ner Sjoerd Ha­mann heeft mij wel ge­polst om met hem mee te gaan naar Uni­te­d/DAVO. Dat heb ik over­wo­gen om­dat ik Sjoerd als trai­ner heel hoog heb zit­ten. Maar ik had niet het idee dat die club bij mij past.’’

Vrien­den
Dat ge­voel heeft Vel­te­naar bij VEW wel. ,,Ik speel hier met mijn vrien­den en wij zijn ons nog steeds ver­der aan het ont­wik­ke­len.’’ Na de pro­mo­tie van vo­rig jaar is VEW ook in de der­de klas­se bo­ven­in te vin­den. De ne­der­laag te­gen Ar­sen­al van af­ge­lo­pen za­ter­dag was een soort van wake-up call. ,,Te­gen dat soort ploe­gen moe­ten we iets ex­tra’s bren­gen. We zijn soms een beet­je te ver­le­gen. We heb­ben veel po­ten­ti­eel en zijn nog jong maar te­gen Ar­sen­al lie­ten we ons ‘over­po­we­ren’.’’

Hij hoeft dan ook niet per se weg bij VEW. ,,We zijn be­zig met een pro­ces en dat wil ik niet voor de eer­ste de bes­te club op­ge­ven”, zegt de Hoofd­dor­per die dit jaar hoopt af te stu­de­ren aan de Ho­ge­re Ho­tel­school. ,,Daar­bij heb ik veel jon­gens over­ge­haald om naar VEW te ko­men. Ik speel hier sa­men met bij­na al mijn vrien­den.’’ Al­leen Sven Bernt­zen heeft de over­stap niet ge­maakt. Bernt­zen speel­de bij Hoofd­dorp, ADO’20 en EDO en is nu op we­reld­reis. ,,Als Sven ook nog komt, zit mijn werk er­op”, klinkt het la­chend.

Het ver­haal van Vel­te­naar wijkt af van dat van an­de­re ta­lent­vol­le voet­bal­lers. Op re­la­tief late leef­tijd trok hij voor het eerst voet­bal­schoe­nen aan. Hij ‘de­bu­teer­de’ pas als D-pu­pil bij VEW. Daar­voor was hij voor­al op de ju­do­mat te vin­den. ,,Tja, ik vond judo wel leuk dus dat ging ik doen. Als kind denk je daar niet echt over na. Ach­ter­af is dat niet slim ge­weest. Ook om­dat ik de eer­ste paar jaar bij VEW maar wat aan­rom­mel­de. Tot mijn zes­tien­de deed ik wat in mij op­kwam.’’

Als Hoofd­dor­per kwam hij als vreem­de eend in de bijt bin­nen bij het Heem­steed­se VEW. Hij wil­de graag in de buurt gaan voet­bal­len maar bij Over­bos en Hoofd­dorp kwam hij te­recht op een wacht­lijst. ,,Een vriend­je voet­bal­de bij VEW en ik vond het met­een een leu­ke club. En dat vind ik nog steeds.’’

Toch moet hij vaak uit­leg­gen waar hij voet­balt. ,,VEW is voor veel men­sen een on­be­ken­de club. Het is ook maar een klei­ne ver­e­ni­ging maar wel een heel ge­zel­li­ge. We pro­be­ren meer jeugd­elf­tal­len te krij­gen en daar is de club druk mee be­zig. Je hebt nu een­maal aan­voer van­uit de jeugd no­dig.’’

Eerste pri­o­ri­teit is de bu­ren­ru­zie met RCH win­nend af­slui­ten. ,,Moch­ten we win­nen van RCH hoop ik dat we in de vol­gen­de ron­de te­gen Uni­te­d/DAVO spe­len. Dan ko­men we onze oude trai­ner te­gen.’’

VEW verliest verdiend bij Arsenal

Afgelopen zaterdag stond de topper voor de middenmoot op het programma voor VEW. Helaas bleek sv Arsenal een maatje te groot en ging de ploeg van Markus kansloos met 3-0 ten onder in Amsterdam.

Arsenal startte fel en zette VEW gelijk onder druk waardoor het eerste kwartier volledig voor Arsenal was. Met een aantal zeer goede reddingen gelukte het doelman Pleijster zijn team op de been te houden.

Na een minuut of 20 wederom een aanval en dit maal wist de spits van Arsenal de bal schitterend in de bovenhoek te koppen. De terechte 1-0 stond eindelijk op het scorebord. Hierna kreeg spits Veltenaar een goede kans maar helaas stond zijn vizier dit keer minder scherp.

De ruststand was slechts 1-0.

De tweede helft was slechts enkele minuten oud toen er wederom slap werd verdedigd door VEW en Arsenal de 2-0 inkopte.

Dit was het teken voor VEW om eindelijk te laten zien wat het kan. De wedstrijd werd gelijkwaardig alleen kon VEW helaas geen goal maken. Een pingel werd onthouden door de zeer irritant aanwezige scheidsrechter.

De 3-0 vijf minuten voor tijd was voor de statistieken.

Een zeer teleurstellende wedstrijd van VEW-zijde maar nog steeds zijn de 12 punten die behaald zijn uit de eerste vijf wedstrijden simpelweg knap.

Komende zaterdag voor de beker naar AFC en een week later de zeer zware pot thuis tegen Zandvoort.

Opstelling: Ruben Pleijster; Niels de Jong(60. Sven vd Weijden), Jordi de Gier, David Straetemans, Wout Moison; Rick den Hollander, Robin Peeters, Gerben Siezenga(45. Thies Christjans); Niels Dekker, Jeroen Veltenaar, Michiel Dekker(65.Stan Teeuwen)

ALV

Beste leden van VEW,
Het bestuur nodigt je van harte uit op de Algemene Ledenvergadering 2016 van VEW op
Vrijdag 4 november, 20.00 uur in het clubhuis.
De notulen van de afgelopen ledenvergadering stuur ik jullie apart toe.
De financiële jaaroverzichten zijn vanaf 31 oktober op te vragen bij  penningmeester@vewheemstede.nl
Het bestuur hoopt op een grote opkomst!
Met vriendelijke groet,
Harry Wierda
Voorzitter

Read more »

Zevenklapper VEW 1 tegen VVA/Spartaan

Na drie overwinningen stond afgelopen zaterdag de thuiswedstrijd tegen VVA/Spartaan op het programma. De volgende test voor het keurkorps van Markus. Met de terugkeer van aanvoerder Straetemans werden de keuzes nog groter en wordt de sterkte van de selectie steeds meer zichtbaar. Alleen van Kampen en Domingo zitten nog in de ziekenboeg.

Aangezien elke seniorenploeg van VEW thuis speelde en het Octoberfest gepland stond was het druk langs de lijn. Dit gecombineerd met een lekker nazomers zonnetje en een goede tegenstander waren alle ingrediënten aanwezig voor een lekkere pot voetbal.

Read more »

VEW2 kansloos tegen effectief HFC

Afgelopen zaterdag speelde VEW2 de belangrijke wedstrijd tegen de concurrent voor de titel de Koninklijke HFC2. Beide teams wonnen allebei hun eerste drie wedstrijden en hadden hetzelfde doelsaldo, 14 goals voor en 2 tegen. VEW2 was ervan op de hoogte dat het een lastige wedstrijd zou worden, de koninklijke hadden namelijk een hoop oud spelers die vorig seizoen nog in het eerste elftal op zaterdag speelde. Hierin draaide zij moeiteloos mee in de derde klasse. De mannen van Rob Neeskens en Henk Pijpers wisten dus dat ze aan de bak moesten!

Het tweede elftal van VEW begon erg slaperig aan de wedstrijd, de eerste 10 minuten had HFC de volledige controle op het veld en VEW was zoekende. Daarom was het ook niet raar dat HFC op voorsprong kwam, dit gebeurde vanuit een corner. De speler van HFC werd geen strobreed in de weg gelegd en kopte de bal hard in het net. Daarna werd VEW eindelijk wakker en kwam het ook beter in het spel, Dit leverde één grote kans op voor spits Patrick van Santen. Maar na goed ingrijpen van de keeper van HFC, bleef de gelijkmaker helaas uit. Na 20 minuten kreeg de rechtsbuiten van HFC een gele kaart na praten tegen de leiding, hierdoor had VEW een overtal situatie. Deze werd goed benut, de 1-1 werd namelijk gemaakt door aanvoerder Tom Enthoven. De aanval werd opgezet via de linkerkant waar linksback, Bart Stoltenborg opstoomde. Daarna speelde hij de bal op Jasper van der Veldt die in de 16 stond, deze mistte de bal waarna deze doorrolde. De bal rolde door, waar de captain van VEW de bal onberispelijk tegen de touwen schoot. Daarna brak de rust aan.

Helaas werkte de rust niet positief mee voor het jonge elftal van VEW. VEW2 begon met aanvallen na de rust, maar na verkeerd uitverdedigen kreeg HFC opnieuw een corner. Deze werd ook weer raak gekopt na 10 minuten in de tweede helft. Dit gaf het team een behoorlijke mentale klap en dit kwam het team van VEW ook niet meer te boven. Niet veel later keek VEW tegen een 1-3 achterstand, een vrije trap werd vanaf de linkerkant ingedraaid, licht getoucheerd door de spits van HFC, hierdoor werd de keeper op het verkeerde been gezet. Uiteindelijk liep HFC nog uit naar een 1-4 voorsprong vanuit een counter.

Deze wedstrijd was een wijze les voor het jonge elftal van VEW2, vooral op het gebied van effectiviteit. We moeten nu door blijven gaan en volgende week de drie punten pakken tegen IJmuiden.

Mededeling KNVB over de kunstgrasvelden

Beste leden van VEW

Er is deze week veel aandacht geweest over de kunstgrasvelden die negatief in het nieuws kwamen. Dit komt allemaal door de uitzending van Zembla, waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kan eventueel op de eigen website worden geplaatst om leden te informeren. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

VEW verslaat ook SCW

Afgelopen zaterdag gelukte het VEW 1 om de ongeslagen status te behouden door in Rijsenhout SCW met 1-2 te verslaan.

Na een zeer matig begin was de eerste grote kans voor VEW spits Veltenaar na een nette assist van N Dekker echter schoot hij deze over het vijandelijke doel.

Daarna kwam SCW gevaarlijk door en belandde een schot van hen op de paal naast doelman de Vries, die de geblesseerde Pleijster naar behoren verving. Echter enkele minuten later was het wel prijs voor de ploeg uit Rijsenhout. Een snelle counter werd keurig afgerond en VEW stond met 1-0 achter.

Deze goal gold als een wake up call want hierna ging VEW beter spelen. Dit resulteerde al snel in de gelijkmaker van aanvoerder Veltenaar. De opvallend spelende Siezenga veroverde een bal op het middenveld waarna hij M Dekker wegstuurde aan de linkerflank. Dekker kwam met een afgemeten voorzet die door Veltenaar bekwaam werd ingetikt. Na deze goal voerde VEW de druk op wat leidde tot een hoekschop. Den Hollander ging achter de bal staan en produceerde een ouderwetse inswinger. 1-2

Helaas was er de tweede helft weinig te beleven wat voornamelijk kwam door het matige spel van VEW kant. Maar door goed verdedigen gaf VEW geen kans weg.

Na het laatste fluitsignaal van de uitstekende scheidsrechter was er opluchting bij VEW. Na drie wedstrijden negen punten hadden niet veel mensen verwacht.

Aankomende zaterdag komt VVA/Spartaan op bezoek en hopelijk gelukt het VEW opnieuw te winnen.

Opstelling: Jelle de Vries; Niels de Jong(75. Bo van Iperen), Jordy de Gier, Lorenzo Jansen, Sven van der Weijden; Rick den Hollander(80. Wout Moison), Robin Peters, Gerben Siezenga; Niels Dekker(65 Thies Christjans), Jeroen Veltenaar en Michiel Dekker.