Inschrijven en contributie

Lid worden en opzeggen PDF Afdrukken E-mail
Inschrijven

Inschrijven bij VEW kan via het inschrijfformulier. Vul hem in en stuur hem op naar:

VEW Heemstede
tav ledensecretaris Wouter Hamann
digitale-overschrijvingen-speler-speelster definitief

Of scan hem in en stuur het via een email naar secretaris@vewheemstede.nl

LET OP, naast het inschrijfformulier zijn ook de volgende regels van toepassing:

Ben je ouder dan 10 jaar? Dan dient u een recente pasfoto bij het inschrijfformulier te voegen ten behoeve van de KNVB-spelerspas.

Ben je ouder dan 16 jaar? Dan dient u een kopie van een geldig identificatiebewijs bij het inschrijfformulier te voegen.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan dient één van uw ouders/voogd mede een handtekening te zetten op het inschrijfformulier.

Heeft u al bij een andere vereniging gevoetbald?

Klik hier voor een overschrijvingsformulier

Dit formulier dient u ten dele zelf  en deels door de door u te verlaten vereniging in te laten invullen. Indien u aan alle verplichtingen heeft voldaan dan gaat de KNVB over tot overschrijving van uw oude club naar VEW. Vergeet niet om ook naar uw spelerspas (indien van toepassing) te vragen, want deze moet tezamen met het overschrijvingsformulier bij de KNVB terecht komen.

NB: geen overschrijving is nodig indien je bij D-pupillen lager dan de Hoofdklasse/E-pupillen of F-pupillen gaat voetballen. In die gevallen dien je het volgende formulier te laten invullen door de ledensecretaris: `Verklaring speelgerechtigheid pupillen`.

Wanneer u aan alle bovenstaande eisen voldoet, kunnen wij u aanmelden bij de KNVB als lid van VEW en/of kan de KNVB u overschrijven naar VEW.

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier is als PDF formulier op de site geplaatst. Klik op de onderstaande link om hem vervolgens uit te kunnen printen.

Inschrijfformulier

 

Contributie

Contributie wordt éénmaal per jaar centraal geincasseerd. Mocht u tijdens het seizoen lid geworden zijn dan dient u er zelf voor zorg te dragen dat u uw contributie overmaakt. Dit kan door het over te maken naar: NL27INGB0000340101 t.n.v. VEW, Heemstede. Graag met vermelding van Naam en het elftal waarin je speelt erbij

Vanaf seizoen 2016-2017 zijn de contributiegelden als volgt:

Senioren € 220,-
A junioren € 150,-
B junioren € 135,-
C junioren € 115,-
D E en F junioren € 105,-
Mini’s € 70,-
Mini’s (alleen trainen) € 50,-
Opzeggen óf overschrijven

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 15 juni bij de ledensecretaris van VEW. Dit kan via een email naar: secretaris@vewheemstede.nl

Indien de opzegging van het lidmaatschap na 15 juni ontvangen wordt dient de contributie (gedeeltelijk) betaald te worden omdat:

  • De begroting van VEW voor een groot deel is afgestemd op het te verwachte bedrag aan te ontvangen contributies.
  • Indien een opzegging laat wordt ontvangen, het desbetreffende lid gewoon bij de KNVB is aangemeld, hetgeen kosten met zich meebrengt
  • Het laat opzeggen grote problemen met zich meebrengt voor de vrijwilligers die zich bezig houden met de elftalindeling

Indien de opzegging van het lidmaatschap wordt ontvangen na 15 juni maar voor 1 september wordt een bedrag van EUR 50 in rekening gebracht.

Indien de opzegging van het lidmaatschap wordt ontvangen na 1 september wordt dient de gehele contributie betaald te worden.

Voor meer info over overschrijven kunt u ook een email sturen naar bovengenoemd emailadres.